KOMPLEX MŰVÉSZETTERÁPIA

Egyéni és csoportos művészetterápiás foglalkozások

A művészetterápiás alkalmakon beleengedjük magunkat a bennünk, a természetben rejlő bölcsességbe, finom folyamatokba, illatokba, színekbe, érzésekbe. Megfürdőzünk ebben a harmonikus rendben, amiből újrarendeződve emelkedtünk ki. 

Segítségünkre vannak a természet jelenségei, egy kis elmélet az adott időszakról, majd a képek használata, amit a vers, zene és az arra történő szabad alkotás koronáz meg. 

Engedjük, hogy a kezünk vezessen az adott témára, 
utat engedve ezzel a racionalitáson és verbalitáson túli világunknak.
A belső képeknek gyakran már önmagukban gyógyító hatásuk van. 
Hatásukra fejlődik környezetünk érzékelésének képessége, az érzelmi és akarati élet, a megérző- és beleélőkészség valamint a tudat felismerő és önreflexív funkciója. 
A személyiség ráhangolása a természet körforgására elevenen tartja a lelki életet.

„Az Élet/Halál/Élet természet az életrekelés, a fejlődés, a hanyatlás és a halál ciklusa, ami után mindig új élet születése kezdődik. Ez a ciklus felöleli a teljes fizikai életet, s a lelki lét minden összetevőjét. Ezt a pulzáló ritmust követi minden – a Nap, a szupernóvák, a Hold, de éppígy az emberi dolgok, s még a legapróbb létezők, a sejtek és az atomok élete is.

A farkasok, ellentétben az emberrel, nem tartják buzdítónak vagy büntetőnek az élet, az energia, az erő, a táplálék, a lehetőségek hullámhegyeit és hullámvölgyeit. A csúcsok és a völgyek egyszerűen csak vannak, s a farkasok a lehető legügyesebben és legfürgébben száguldanak rajtuk. Az ösztönös természet olyan csodálatos képességgel rendelkezik, amely átsegíti minden pozitív fellendülésen, minden negatív következményen, miközben megőrzi az önmagához és a másikhoz fűződő kapcsolatát.” 

Clarissa Pinkola Estés

A módszer ars poeticája ötvözi az archaikus gyógymódokat és a modern holisztikus szemléletet.

Az ősi természeti népeknél a gyógyítás az újraszületést idézte meg, ami a halál és újjászületés rítusaiban öltött testet. Az egyes hónapok üzenetének feldolgozása a négy elem és a hónapok szimbolikájára épül. Ezekkel az archetípusokkal párhuzamosak szerte a világon a népi hagyományokban őrzött ünnepek, jelek, jelképek, amelyek az esztendő körének szokásrendszerében is testet öltenek.

A tapasztalat azt mutatja, hogy valójában mindannyian érzékeljük: a természet részei vagyunk, az újrakapcsolódás a megújulás, állandóság és változás mintázataihoz ösztönösen történik.

Az évkörben, és azon belül is az évszakokban, hónapokban rejlő lelki és akár gyakorlati feladatok információja ott örződik bennünk. A módszer egyik legnagyobb ereje pont abban rejlik, hogy indirekt módon, és ezzel egyben mélyen, de szelíden hat. Mindig hangolódunk, és engedjük, hogy pont annyi érintődjön meg bennünk a szavak vagy alkotás szintjén, amennyi most számunkra a leghasznosabb a lelki egyensúlyunkhoz. Nem kell ezen gondolkozni, vagy racionálisan igyekezni, mindenkinek mindig pont oda hat, ahova szüksége van rá.

Minden alapanyag biztosított a foglalkozásokra, dolgozni fogunk zsírkrétával, porpasztellel, olajpasztellel, agyaggal, montázzsal, tussal, szénnel, akvarellel, zenével, verssel. Semmilyen alapkészség, kézügyesség, művészi tehetség vagy gyakorlat nem szükséges.

A foglalkozások időtartama általában másfél alkalom (1 alkalom 55 perc), és minden eszköz biztosított. Egyénileg határozzuk meg, hogy hány alkalom és milyen gyakran legyen. Lehet hetente, vagy kéthetente. Gyerekek és kamaszok számára is nyitottak a foglalkozások.

Fák közt,
virág közt
ülök egy padon.
Kotyogok, mint elhagyott csolnak,
sok lágy levegő locsolgat –
a szabadság nagy csendjét hallgatom.
S valami furcsa módon
nyitott szemmel érzem,
hogy testként folytatódom
a külső világban –
nem a fűben, a fákban,
hanem az egészben.

József Attila

Kérj értesítést e-mailben az induló Művészetterápiás csoportokról

Ha nem tudod eldönteni, hogy melyik terápiás módszer segíthet téged a legjobban, vedd fel velem a kapcsolatot és egy rövid konzultáció során felmérem, hogy milyen folyamat lenne számodra a leghatékonyabb.

Szeretettel várlak!

Hurrá!

Sikeresen feliratkoztál.

 Köszönöm!